Strefa Rodzica

Najważniejsze informacje:

Zapisy na zajęcia (do sekcji klubowych) przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w klubie.
Składkę członkowską należy wpłacić do 15 dnia każdego miesiąca. Składka jest kwotą uśrednioną, stałą i niezależną od frekwencji uczestnika na zajęciach.

Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach następuje drogą elektroniczną na adres email: biuro@ksbystra.pl

Organizator gwarantuje 2-3 zajęcia treningowe w tygodniu, w przypadku zdarzeń losowych odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie.

Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach deklarują, że dzieci są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do brania w nich udziału. Dzieci od 7 roku życia obowiązkowo powinny posiadać badania sportowe zatwierdzone przez specjalistę medycyny sportowej.

W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych odnośnie stanu zdrowia dziecka Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z tego tytułu.

Uczestnicy muszą posiadać: strój sportowy na zmianę (koszulkę i spodenki) i wodę do picia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatniach.

W przypadku niewystarczającej ilości osób w danej grupie organizator ma prawo do przeniesienia pozostałych osób do innych grup bądź rozwiązania grupy.

Organizator odpowiada za uczestników w czasie trwania zajęć i podczas zawodów i obozów. Przed i po zajęciach za uczestników odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie.


Przygotowanie dzieci do zajęć:

Gorąco prosimy o przebieranie dzieci w szatniach oraz zaprowadzenie ich do toalety.

Na zajęciach dzieci ćwiczą w spodenkach i koszulkach, ewentualnie w dresach.

W czasie zajęć dzieci powinny mieć także minimum 0.5 litra napoju (najlepiej wodę).

W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych uczestnika mogących mieć wpływ na jego uczestnictwo w treningu prosimy informować trenera. Stawianie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań do podjęcia treningu


10 przykazań Rodzica

 • Nie próbuj zrealizować swoich zawiedzionych i często wygórowanych ambicji poprzez swoje dziecko.
 • Zawodnicy mają trenera, który za nich odpowiada. Nie wywieraj na trenerze nacisku, próbując wprowadzić swoje wizje przyszłej kariery sportowej swojej pociechy.
 • Nie jesteś menedżerem, a Twoje dziecko nie jest profesjonalnym zawodnikiem. Nie krzycz i nie skacz przy macie, Twoje dziecko tego nie potrzebuje.
 • Nie wywieraj presji na swoje dziecko. Powodem, dla którego Twoje dziecko ćwiczy i startuje na zawodach jest zabawa. Rolą rodzica w edukacji sportowej jest POMOC dziecku poprzez zachętę, cierpliwość, zrozumienie, zaufanie, pochwały, oklaski, słuchanie i wykazywanie zainteresowania.
 • Nie wystarczy, że powiesz kilka słów po zawodach. Rozmawiaj z dzieckiem również przed nimi. Przed zawodami nigdy nie mów „musisz wygrać”. Zamiast tego powiedz „zawalcz najlepiej jak potrafisz i baw się dobrze”.
 • Nigdy nie zawstydzaj i nie wprawiaj w zakłopotanie swojego dziecka z powodu występu, zdolności lub rezultatu zawodów, w których uczestniczył.
 • Jeśli jesteś rodzicem, który krzyczy na swoje dziecko, bez przerwy podpowiada co ma zrobić, nerwowo się zachowuje, dyskutuje z trenerem, ma jakieś zarzuty do sędziów, nie pomagasz mu. Tworzysz tylko sytuację nerwowości, która przenosi się na dziecko.
 • Nie stresuj dziecka, bądź mniej krytyczny. Twoje dziecko potrzebuje twojego wsparcia, zaufania i wiary. Bez żadnych zbędnych oczekiwań będzie bardziej zrelaksowany.
 • Nie zabieraj radości swojemu dziecku i nie kreuj go na siłę na mistrza, by na skutek przeciążeń fizycznych i psychicznych przedwcześnie się nie „wypalił”.

Do pobrania

 • Grafik zajęć piłka ręczna (2020/21)
 • Grafik zajęć piłka nożna (2020/21)